S N O E I E N
Over snoeien van fruitbomen is al heel wat geschreven. Er zijn veel boeken over dit onderwerp te vinden, toch wil ik u een overzicht geven van de belangrijkste tips voor het snoeien van fruitbomen. Bij fruitbomen onderscheiden we twee belangrijke families. De eerste zijn appels en peren (pitvruchten) en de tweede zijn pruimen, kersen, perzik enz. (steenvruchten).
Algemene informatie
*  pitvruchten kunt u snoeien zolang er geen bladeren aan de boom zitten, ook tijdens de
     winter kunt u gewoon snoeien;
*  steenvruchten worden gesnoeid direct na de oogst, dit i.v.m. ziektes;
*  veel en sterk snoeien van de bomen geeft altijd een (te) sterke groeireactie. Bij veel
     groei komt de vruchtknopzetting sterk in gevaar;
*  als de boom op hoogte is, niet meer in de kop snoeien;
*  gebruik goed en scherp gereedschap;
*  wonden groter dan 2 cm behandelen met een wondafdekmiddel.
Snoeien van steenvruchten (pruim, kers, perzik enz.)
De door ons verkochte fruitbomen worden bij aflevering altijd voor u gesnoeid. Steenvruchten worden nooit sterk gesnoeid. In de zomer mag u dood hout verwijderen. Na de oogst kunnen steenvruchten worden gesnoeid. Takken die elkaar kruisen, verwijderen. Lange eenjarige takken (vooral bij pruimen) nooit half doormidden knippen want dan krijgt u veel groei in de boom en dat moet voorkomen worden. Daarom lange scheuten laten staan om vruchthout te laten worden of geheel verwijderen als de boom te groot wordt. Grote wonden behandelen. Wees altijd voorzichtig met het snoeien van steenvruchten.
Ons advies: de eerste vijf jaar niet snoeien.
Snoeien van pitvruchten (appels en peren)
Bij het afleveren van de bij ons gekochte bomen worden deze altijd voor u gesnoeid. De koptak wordt 1/3 teruggesnoeid en meestal de drie zijtakken (gesteltakken). Dit doen wij omdat de boom nog moet groeien en zich moet vormen. Het volgende jaar worden de takken die gegroeid zijn op de insnoeiplaatsen weer voor 1/3 ingesnoeid. Dit blijft u herhalen tot dat de boom de gewenste grootte heeft bereikt. Daarna snoeit u de koptak en de gesteltakken niet meer in en stopt de hoogte- en breedtegroei vanzelf. Door het insnoeien van de koptak en de gesteltakken komen er kleine takjes aan de ingesnoeide takken. Deze kleine takjes zijn belangrijk, dit worden namelijk de takjes waar vruchtknoppen en later de vruchten aan komen.
Deze kleine takjes mag u nooit insnoeien! Hoe ouder deze takjes worden, hoe meer vruchtknoppen, hoe meer vruchten.
Bij oudere bomen kunnen op de gesteltakken weleens lange eenjarige loten ontstaan, dit zijnde zogenaamde waterloten. Als de boom van binnen te vol is moet u deze loten geheel verwijderen, nooit half doorknippen want dan ontstaan er weer zijtakken aan en krijgt u een boom in een boom. Als er ruimte genoeg is mag u deze loten laten staan (niet inknippen) en het tweede jaar ook niets aan doen, zo ontstaat er een nieuwe vruchttak.
Let op: het eerste jaar groeit een loot, het tweede jaar gaat hij vruchtknoppen zetten en het derde jaar kan hij vruchten geven.
U krijgt een boom nooit ‘klein’ door zwaar te snoeien, want: snoeien doet groeien.
Let bij het snoeien goed op wat bloem- en bladknoppen zijn, bloemknoppen ‘staan’ op de tak en bladknoppen ‘liggen’ op de tak. Bij twijfel wachten met snoeien tot het voorjaar. De eerste knoppen in de boom die groen worden zijn altijd bloemknoppen en bladknoppen worden pas zo’n veertien dagen later ‘wakker’. Bij het ‘wakker’ worden van de bloemknoppen kunt u nog rustig snoeien.
Snoeien in de zomer raad ik u af.
Snoeien van druiven
Over het snoeien van druiven is al veel geschreven, toch blijkt in de praktijk dat het moeilijk is om een druif te snoeien. Met de onderstaande punten wil ik graag mijn ervaring van vele jaren met u delen:
1.            Plant een druif op een mooie zonnige plaats en gebruik goede potgrond bij het planten. Bemest ieder         jaar de druif in januari met landbouwkalk en in maart met Culterra.
2.            Tijdstip van snoeien: de beste tijd om te snoeien is eind januari, begin februari. Als  het op dat moment te hard vriest (meer van 5 graden Celsius) even wachten met snoeien tot de vorst weer voorbij is. Niet te laat in het voorjaar snoeien, de druif gaat dan ‘bloeden’.
3.            Het eerste jaar (jaar van aankoop): bij aankoop bestaat een druif vaak uit een lange rank van ongeveer één meter lang. Snoei deze rank terug op drie ogen (dit zijn knoppen). Zie tekening 1.

4.            Laat de druif groeien zoals hij wil en geleid de ranken (= takken) naar de plaats waar u ze wil hebben.
5.            Het tweede jaar: snoei de gegroeide ranken voor 1/3 terug. Voorbeeld: 150 cm gegroeid, dan 50 cm afsnoeien (zie tijdstip van snoeien) op een oog (= knop). Daarna zal de ingesnoeide rank weer uit gaan lopen, het uiteinde laat u weer groeien. Op de bestaande rank zullen de ogen (= knoppen) ook uit gaan lopen. Deze uitlopers vormen eerst een aantal bladeren en dan komt het trosje druiven met daarna weer bladeren.  Nu moet u twee bladeren na het trosje de jonge scheut toppen (= afknippen). Op deze plaats komt na een aantal weken weer een nieuwe scheut, deze moet u steeds verwijderen. Dit doet u tot het einde van het groeiseizoen. Zie tekening 2. Op deze manier kan al het voedsel naar het druiventrosje. Na de oogst verliest de druif zijn bladeren en gaat in winterrust.

Het derde jaar: op het juiste tijdstip (zie punt 2) gaat u weer snoeien. De ranken waar de trossen aangezeten hebben gaat u terugsnoeien (zie tekening 3) op één oog (= knop). Dit oog loopt in het voorjaar weer uit en u herhaald gedurende het groeiseizoen punt 5. Het uiteinde van de rank weer voor 1/3 insnoeien, dit blijft u ieder jaar doen tot de totale lengte van de druif bereikt wordt.
De maximale lengte is ongeveer vijf meter. De jaren hierop volgend kunt u op deze wijze blijven snoeien.

Snoeien van walnoten
Walnoten worden zo min mogelijk gesnoeid. Bij aflevering wordt de boom door ons ingeknipt. Moet u een tak verwijderen dan is de beste tijd om dit te doen rond 21 juni, dit in verband met het ‘bloeden’.
Snoeien van leibomen
Het snoeien van leibomen vraagt meer aandacht dan het snoeien van gewone bomen. Het is de bedoeling om een leiboom zo kort mogelijk tegen de muur of schutting te houden. De hoogte en breedte van de boom kunt u zelf bepalen. Bij aankoop van een leiboom zijn de takken gebonden aan een rek. Wilt u de leiboom hoger laten groeien dan wordt de top-tak voor 1/3 ingesnoeid. Wilt u de leiboom breder laten groeien dan worden de zijtakken ook voor 1/3 ingesnoeid op een onderoog (zie tekening). Op deze snoeiplaatsen ontstaan jonge scheuten, die u eind van de zomer weer in de juiste stand bind. Deze handeling blijft u herhalen tot dat de leiboom de juiste hoogte en breedte heeft bereikt, daarna snoeit u de takken niet meer in. Dit insnoeien wordt gedaan als de boom in rust is (januari - februari).
Het snoeien van leibomen vraagt meer aandacht dan het snoeien van gewone bomen. Het is de bedoeling om een leiboom zo kort mogelijk tegen de muur of schutting te houden. De hoogte en breedte van de boom kunt u zelf bepalen. Bij aankoop van een leiboom zijn de takken gebonden aan een rek. Wilt u de leiboom hoger laten groeien dan wordt de top-tak voor 1/3 ingesnoeid. Wilt u de leiboom breder laten groeien dan worden de zijtakken ook voor 1/3 ingesnoeid op een onderoog (zie tekening). Op deze snoeiplaatsen ontstaan jonge scheuten, die u eind van de zomer weer in de juiste stand bind. Deze handeling blijft u herhalen tot dat de leiboom de juiste hoogte en breedte heeft bereikt, daarna snoeit u de takken niet meer in. Dit insnoeien wordt gedaan als de boom in rust is (januari - februari).
De scheuten die getopt worden moeten ongeveer 15 cm uit elkaar staan, zijn er te veel scheuten dat kunt u er een aantal wegsnoeien tot aan de basis (geen stompje).
Bij bestaande leibomen kunt u sterke lange takken die teveel zijn bij de basis weg snoeien op 1 cm (klein stompje). Daaruit ontstaan weer jonge scheuten die u op de zelfde manier behandelt als hier boven omschreven.
Advies: snoei nooit te zwaar in een leiboom, dit geeft altijd een te sterke hergroei.