T I P   V A N   H E T   S E I Z O E N
Wat te doen bij teveel vruchten ?

Het kan gebeuren dat er teveel vruchten aan de bomen komen. Doet u daar niets aan, dan onstaan er 3 problemen:

1- De vruchten kunnen niet goed uitgroeien en blijven klein en komen niet op smaak
2 -De boom steekt zoveel energie in de vruchten dat hij/zij vergeet om vruchtknoppen te maken voor het volgende jaar ( beurtjaren)
3 -De takken kunnen breken onder het gewicht van de vruchten

Oplossing: Gewoon doen, en niet denken het is zonde van de vruchten!!!!!
Begin juni stoot de boom een aantal vruchten af die niet goed gezet zijn, dit noemen wij JUNI rui.
Na half juni knipt u de kleinste vruchten er tussen uit en laat de grote op minimaal 10 cm. uit elkaar hangen. Knippen is het beste zodat het steeltje aan de boom blijft hangen, de andere steeltjes worden niet beschadigd. Dit uitdunnen noemen wij ook "krenten"
Bomen die het afgelopen najaar of voorjaar zijn gepland hebben meestal het eerste jaar heel veel vruchten. Ons advies is om alles er af te knippen, dit is veel beter voor de boom, want dan kan deze groeien.Laat voor de gezelligheid een paar vruchten hangen.
Wat zijn de oranje vlekken op de perenblaadjes ?

Dit is perenroest. Wat is perenroest en wat is eraan te doen?
In de loop van de zomer krijgen wij veel vragen over oranje vlekken op de bladeren, en aan de onderkant van het blad een wratachtige uitgroei. Dit kan voorkomen op de bladeren van de perenboom. Deze ziekte is perenroest. Een voorbeeld hiervan kan je zien op onderstaande foto's:


Als er veel perenroest voorkomt, kan dat een vroegtijdige bladval veroorzaken, met als gevolg dat de vruchten niet meer groeien, of te vroeg rijp worden. De boom gaat niet dood. De perenroest overwintert namelijk niet op de perenboom, maar op de Juniperus (Jeneverbes, vooral de platte vorm). In het vroege voorjaar kunt u dat zien aan de slijmachtige bruine massa die in deze conifeer zit, zie onderstaande foto's:
Als de sporen rijp worden gaan deze met de wind naar de perenboom, en dat is het begin van de perenroest. Deze openbaart zich pas in de loop van de zomer. In het najaar gebeurt het anders om, en gaan de sporen weer terug naar de Juniperus.

Door het wegvallen van goede middelen om deze ziekte te bestrijden, zien wij de laatste jaren een toename van deze ziekte. De ziekte overwinterd niet op de perenboom, en komt ook niet met de boom mee als u deze heeft gekocht.


Hoe de perenroest te bestrijden?

1- De Juniperus verwijderen, dit is de drager van de ziekte. Dit is de beste methode.
2- Als het niet te veel voorkomt op uw boom, kunt u de aangetaste bladeren, gedurende de zomer verwijderen en weggooien.
    In het najaar alle afgevallen bladeren verwijderen.
3- Als de boom vorig jaar zwaar was aangetast, adviseren wij een bestrijding zoals hieronder beschreven uit te voeren:

Zodra de bloemknoppen gaat schuiven (uitlopen) een 1e bespuiting uitvoeren met Microsulfo (spuitzwavel) Dit middel is niet schadelijk voor mens en dier, het is een zwavel product. Dit herhaalt u 3x om de 14 dagen. Niet spuiten tijdens de volle bloei, maar na de bloei als de bloemblaadjes zijn gevallen. Spuit het middel bij droog en zonnig weer, als er geen regen wordt verwacht. Gebruik de hoogste concentratie die is aan gegeven op de verpakking. Met deze wijze van bestrijding kunt u de perenroest voor een groot deel voorkomen.

De perenroest moet preventief worden bestreden. Spuiten als de oranje vlekken al zichtbaar zijn op de bladeren heeft weinig zin. Dit mag met microsulfo..
Oorwormen als insecten bestrijder:
Oorwormen zijn kleine schuwe diertjes die zich graag in donkere vochtige ruimtes verbergen. In de nacht worden ze actief. De oorworm is een roofvijand van blad en bloedluizen. Ze kunnen een goede bijdrage leveren om deze te bestrijden. Ook perebladvlooien worden door de oorworm gegeten.
Daarom is de oorworm een onderdeel van onze geintegreerde bestrijding. We moeten daarom zorgen voor een goede verblijfplaats . Op bijstaande foto ziet u hoe dat moet. De pot vullen met stro ( geen hooi) het stukje gaas aan de onderkant is er voor dat het er niet uitvalt. U kunt ook een zwart plastic zakje nemen en er gaatjes in prikken. Het geheel hangt u tegen de stam in de boom. In oktober kunt u alles weghalen, want dan is de oorworm al in de grond verscholen voor de overwintering met eitjes.
Er wordt wel gedacht dat oorwormen aan de vruchten eten. Na veel onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Wel kunnen ze in bestaande beschadigingen ( b.v. vogelpikken) verder gaan met eten. Uitwerpselen komen wel eens voor rond de steel van de vrucht.
Het is zeker de moeite waard om de oorwurmen in te zetten. Nu is het ook de tijd om de potjes/zakjes op te hangen.